45.PONTE I SPJAŽE

Mali pristani su deo klasične peraške obale.

Nekoliko kvadrata ozidanih u moru.

Pristup i zaklon za barku.

Ponte su uvek nečim oplemenjene. Kamenim sedištem. Stubom za privez. Zimzelenom. Kao osećanje Peraštana za spoj mora i kopna.

Bile su deo dvorišta . Sada su putem odvojene od kuća.

"Spjaže" su javne površine između mora i glavne ulice.

Nekoliko proširenja Strade Maestra su dobila značaj gradskih trgova. I odgovarajuću obradu.

Druga su ostala kao nasuta žala. Na ta su izvlačeni jedrenjaci .

Dok ih je bilo.

45.PONTE I SPJAŽE