46.LUŽE I BELVEDERI

Pogled na Boku. Najviše na Verige.

Težnja Peraštana. Pretvorena u odgovarajuće graditeljske oblike.

"Luže" su privilegija nekoliko palata. Biskupije. Bujovića. Viskovića...

Izgrađene na mestima sa lepim pogledom.

Pokrivene. Zaklonjene. Sa arkadama umesto prednjih zidova.

Bile su izuzetno mesto boravka na otvorenom.

Većina peraških kuća ima vidionice. Želja za lepim vidicima ostvarivana je potkrovljima.

Na najvišem podu oblikovan je prozor. Obezbeđivao daleke poglede.

Belvederi su deo peraških krovova. Oživeli su sliku grada.

A neki od njih su i mala barokna remekdela.

46.LUŽE I BELVEDERI