44.KAPELA PRESVETOG OTKUPITELJA

Iza Otoka Bronza, na početku skalina, ovo bratstvo je sagradilo kapelu.

Iza nje su vrtovi. Kapela sa tri strane utanja u plodno tle.

Ispred je stepenište. Sedam kamenih redova vode do samog ulaza. Ima mesta još samo za mali zasad cveća.

Bočno su visoki kameni zidovi. Ograde. Odbrane.

Kameni krst je uz kapelu. Na tlu.

Nema zvonika.

Nema vertikale.

Kapela samo označava početak puta prema visokim predelima Perasta.

44.KAPELA PRESVETOG OTKUPITELJA