43.BAJOVA KULA

Oko dve milje od Perasta ka Orahovcu leži malo žalo.

Bisernog šljunka. Jedinstveno u Boki.

Tu je kula Baja Pivljanina. Glasovitog hajdučkog harambaše iz druge polovine 17.veka. Opevanog u junačkim pesmama.

Najistaknutijeg među hiljadama Hercegovaca što se doseliše u velikom talasu oko 1654. i učestvovahu u odbrani Perasta.

U to vreme grad je bio na frontu prema teritorijama pod Turcima. (Risan na zapadu. Orahovac na istoku. Glogovac na severu. Herceg Novi na jugu.)

Hajduci su bili dragoceni štit.

Posle oslobađanja Novog i Risna situacija se menja.

A 1685. gine i Bajo Pivljanin.

43.BAJOVA KULA