4.SUNCE I MAESTRAL

Grad Perast je okrenut k suncu. Ima čistu južnu ekspoziciju. Maksimum sunčanih sati, dok neka bliska naselja zimi ne viđaju sunce.

Direktno na grad usmeren je tesnac Verige. Njime dolazi maestral.

Čarobni lahor. Svakog letnjeg dana u toplim podnevnim satima osvežava Perast izložen punom mediteranskom suncu.

Ne Kotor. Ne Risan. Samo Perast.

Sunce i maestral daju karakterističnu atmosferu. K njima su okrenute sve građevine.

Ne kišni jugo. Njegovim naletima se izlažu samo bokovi kuća.

Ne hladne bure. Oraovačka ili rišnjanska. Pred njihovim vedrinama se zaklanja i zbija.

Perast se rascvetao pod suncem i maestralom.

4.SUNCE I MAESTRAL