5.KAMEN

Perast je sav od kamena. Kao Jerusalim.

I sav je na kamenu. Brdo Sv.Ilija zaranja u more kao kamena piramida visoka 871m. U podnožju se gradilo. Na uskom pojasu uz kamenu obalu. Pretežno autohtonim materijalom. Kamenom izvađenim u samom gradu. U Pošovu. U Penčiće.

Kamen se koristi. Neotesan. Pritesan. Obrađen. Umetnički obrađen....Gradacije su zavisile od investitora i od arhitektonske kompozicije.

Kamen je urbana merna jedinica Perasta.

Širina glavne ulice je 10-12 kamena. Skaline su široke 5-6 kamena. Od Ponte do Fortece visinska razlika je 215 kamena.

Fasade palata komponovane su brojem redova i komada kamena. Kao muzika.

Spratnost je proizišla iz tehnologije kamenog zida u živom kreču. Obične kuće - prizemlje i sprat. Palate - dva sprata iznad prizemlja. (Samo Biskupija ima tri...)

Iznad su bili samo zvonici.

5.KAMEN