3.GOSPODAR LUKA

Dve keltske reči :

PER- gospodar; i

AST- luk, krivina; tumače poziciju Perasta.

Ime mesta pokazuje da luk koji čine Kotorski i Risanski zaliv ima teme koje je dominanta. Koje gospodari. Vlada Verigama vezom sa svetom.

Perast stražari. Front mu je prema tesnacu kojim se odlazi i dolazi.

Verige su strela kojom gospodar luka šalje u svet robe, ljude i informacije. I prima ih.

Dva ostrva ispred grada pojačavaju kontrolni položaj.

Grad Perast je zasnovan na toj lokaciji. Prilagođen luku. A sagrađen manirom gospodara.

3.GOSPODAR LUKA