2.LOVĆEN IZMEĐU NEBA I MORA

Pretci Zmajevića sišli su sa Lovćena u Boku. Zmajevići su simbol Zlatnog doba Perasta.

Antička simbolika.

Veliki ljudi sa crnogorskog Olimpa podižu grad na moru.

Boka je mesto susreta morskih puteva sa kopnom Balkana. Iznad je mediteransko nebo. Zavlačenje razgranatog zaliva je duboko. (Obala Boke Kotorske je dugačka kao rastojanje od Prevlake do Bojane). Zato su promene svetlosti stalne. Taj skup svetlosti,vode i kamena je prostor u kome je moguće čudesno gradograditeljstvo.

Perast je zakonito nastao kao čarolija spoja Boke, Lovćena i Mediterana.

Zmajevići su samo izvršili volju bogova. Gradeći Perast po merama herojskim i kosmopolitskim. Na mestu u prostoriji Jadrana stvorenom za grad.

2.LOVĆEN IZMEĐU NEBA I MORA