38. ŠKOLA

Podigli je plemeniti Mazarevići. Oko 1680. g. Uz manastir.

Prizemna. Skromnih dimenzija. Utilitarna.

Okrenuta moru.

Zidana peraškim kamenom. Samo pritesanim. Bolje obrađenim uglovima. Surovo grubim kamenom sa severne strane.

Ulaz je direktno sa skalina. Naglašen korčulanskim kamenim portalom.

Sa grbom iznad temena luka.

38. ŠKOLA