37.GROBLJA

Kult mrtvih predaka je jak kod slovenskih naroda. Hrišćanska groblja su gradovi mrtvih.

Groblje klasičnog Perasta je na ostrvu. Uz opatiju sv.Đorđa. Na prastarom kultnom mestu. Pod čempresima. Tu su grobovi starih Peraštana stražarili pred gradom. Marko Martinović je među njima.

Neki plemići su sahranjeni u peraškim crkvama. Uglavnom ktitori. Zmajevići. Štukanovići. Balovići...

Na brdu iznad grada, uz crkvu sv. Petke, grupa grobova svedoči o negdašnjem naselju.

U Glogovcu grobovi oko srušene kapele su jedini ostaci sela. Ostale gradjevine su bile kratkotrajnije.

Pravoslavno groblje iznad crkve Presvete Bogorodice je od sredine 18. veka. Racionalno je i čvrsto organizovano. Redovi grobnica su stepenasto poređani. Spomenici su okrenuti moru kao i kapelica sa velikim krstom.

Katoličko groblje je na zapadnom ulazu u grad. Podignuto 1868. g.

37.GROBLJA