39. ČARDACI I ĐARDINI

Dve funkcionale baroknog Perasta.

Kule kao deo sistema gradskih utvrđenja. Planski raspoređene medju civilnim zgradama. «Čardaci» su kao punktovi nadoknadili nedostatak zida oko grada.

U doba Peraškog boja ih je bilo devet.

Deseta, najnovija, kula Mazarevića, sagrađena je 1656. g. Sagledava se istočno od Pjace na istaknutoj poziciji uz more.

Uz more su palate razvijale «đardin».

Vrt sa vrednim zasadima visokog zelenila i cveća. Sa primercima flore dalekih zemalja. Pomorci su ih gajili kao vezu sa svetom.

Plemenit urbani motiv. Najduže sačuvan uz palate Visković i Brajković - Martinović.

39. ČARDACI I ĐARDINI