35.NATPISI I GRBOVI

Potreba grada da iskazuje svoju istoriju urezana je u kamene zidove Perasta. Natpisa ima na desetine. Samo oko negdašnjeg čardaka Martinovića mogu se videti:

Stela dečaka Aleksandra iz antičkog grčkog perioda.

Natpis iz rimske ere.

Ploča o poseti bana Zrinjskog.

Zapis o podizanju zvonika sv.Nikole...

Grbovi na palatama i crkvama svedoče o aristokratskom karakteru Perasta. Autohtono slovensko plemstvo. Dvanaest bratstava - "kasada".

Njihovi grbovi vekovima lebde iznad gradjana.

A iznad svih - grb Perasta .

Visoko.

Na Kampanili.

35.NATPISI I GRBOVI