34.SV. IVAN KRSTITELJ

Sa kraja 16.v. Sedište pučkih organizacija suprotstavljenih plemstvu.

Urbana žiža na zapadnom kraju Perasta. Motiv do koga vodi Glavna ulica.

Originalni prateći sadržaji: ogradjeno dvorište na malom trgu i svod nad bočnom ulicom.

U osnovi - grčki krst.

Domaći kamen. Skromna fasada. Skromne dimenzije .

Ipak, crkva sv. Ivana Krstitelja spada u prvi red sakralnih objekata Perasta.

Grad ima preko dvadeset crkava i kapela. A na vrhuncu Zlatnog doba Perast je dosezao tek oko dve hiljade stanovnika.

34.SV. IVAN KRSTITELJ