33.BALKONI I TERASE

Enterijeri peraških palata i kuća nastavljaju se na otvorenom.

Osnovni oblik je balkon.

Na spratu. Iznad domašaja ulice. Najčešće orijentisan ka moru.

Lebdi na fasadi. Izbačen nekoliko stopa. Koliko kamena konstrukcija dozvoljava.

Ukras kuće. Najpažljivije oblikovan. Nose ga rascvetale kamene konzole. Ograđen balustradom sa ukrašenim stubićima.

Terase su nastavak najreprezentativnijih unutrašnjosti palata.

Biskupija je imala terasu nad celim čeonim krilom. Sa visine lokacije i građevine pružala je izvanredan pogled na Boku.

Palata Bujovic ima bogatu terasu. Ukrašenu lavovima .

Balovići su sagradili terasu nad bizetinom.

Terasa Viskovića je istovremeno i utvrđenje.

33.BALKONI I TERASE