32.SUD-BUĆA

Palata na istaknutom položaju. Na obali. Tako se stiče utisak da brodovi sirenom pozdravljaju Perast baš pred aristokratskim balkonom ove zgrade.

Kuća nosi grb Šestokrilovića. Nosi ime slavnih Buća iz doba Zlatnog veka Perasta.

Bila je kasnije sud peraške opštine.

Palata je glavnim ulazom prema Stradi Maestra. A glavnom fasadom - prema moru.

Ima dva dvorišna krila. Bistjernu. Pontu. Kuhinju u tavanu. Luksuzno unutrašnje kameno stepenište. Francuski balkon na prvom spratu.

Kameni balkon na drugom spratu je dragulj. Gleda na Lovćen i Boku sa visoke pozicije. Zato palata nema vidionik. Balkon umetnički obrađenim kamenom uobličava mesto širokih pogleda.

32.SUD-BUĆA