31.GOSPA OD KARMENA

Predanje je da su je sagradili Balovići. Pominje se od sredine 17. veka.

Balovića grob iz 1718. je najstariji u crkvi.

Gospa od Karmena se diže na istoku Perasta. Početak Strade Maestra. Ispod Pošova- tačke odbrane grada.

Ispred Gospe je mali trg. Za skupove. Procesije. Pokladne karnevalske svečanosti.

Preslica zvonik je na bočnoj strani. (Ne iznad portala.) Motiv okrenut ulici. Gradu, a ne moru. Izuzetno u Perastu.

Osnova crkve - krst jednakih krakova.

Stepenište ka pevnici netipično je izvedeno na zapadnoj fasadi.

Prekinuti barokni trougao nad portalom. I rozeta.

Renesansna niša, sa Madonom.

Domaći kamen izvađen je tu u Luci. Majstorski slagan u skladan hram.

31.GOSPA OD KARMENA