29.ŠESTOKRILOVIĆ

Staro plemstvo.

Po Orbiniju - Miloš Šestokrilović se pominje u 12.veku kao «kefalija».

Palata u Luci sa njihovim natpisom i grbom je iz 1691. godine.

Ima kvadratnu glavnu fasadu. Ozidana je kamenom karakterističnih dimenzija 20 na 25cm. Modularno.

Ispod venca je dekorisana romanskim slepim arkadicama. Unikatno u arhitekturi Perasta.

Pred palatom je «đardin».

Jedan od prodora između ulice i mora što oživljava gradsku scenu duge Strada Maestra.

29.ŠESTOKRILOVIĆ