28. ĐURANOVIĆ

Gorostasni Petar Petrović Njegoš je voleo Perast. Boravio je u palati Balovića i u kući Đura Đuranovića .

Vladika, pesnik i državnik. Znao je da izabere lepo mesto.

Kuća Đuranovića stoji visoko iznad Boke. Gleda široko. Od Lovćena do Veriga.

Kuća je bogatih dimenzija, a skromne arhitekture. Lepota njenog položaja, sto stepenica visoko iznad obale, daje joj kvalitet.

Tu je Njegoš napisao pesmu "Noć vrijedna vijeka".

Vladika-ljubavnu pesmu.

Svedočanstvo o čudesnosti lokacije.

28. ĐURANOVIĆ