27.SV. GOSPOĐA

Jedina pravoslavna crkva u Perastu.

Podignuta 1757. godine.

Sa elementma baroka.

Okrenuta portalom ka moru. Ne oltarom prema istoku.

Sa ograđenom portom, palatom Đuranovića i svešteničkom kućom čini specifičan ambijent.

Plac uz portu nosi ime «Kod Moškovita». Trag nekog davnog boravka Rusa. Možda Martinovićevih pitomaca? Ili onih sa početka 19 .veka?

Visoki čempres je uz crkvu. Najveći i najlepši u Perastu.

Tamnozelenom vertikalom naglašava polozaj crkve Presvete Bogorodice.

27.SV. GOSPOĐA