26.MANDRAĆ

Lep mediteranski urbani motiv. Zaklon za barke u Luci.

Elementi su:

Mulo.

«Tiradur» - rampa za izvlačenje barki iz mora.

«Pižule» - kamena sedišta. U elegantnom polukružnom rasporedu. Sa finim kamenim naslonima. Maleni jednoredni amfiteatar na minimalnom prostoru.

Deo primorskog urbanog življenja na otvorenom.

Uz more.

26.MANDRAĆ