25.BIZETINA

Obilje kisa pada na Boku. Najvise vodenog taloga u Evropi je u Krivošijama.

Ali, te vode se kroz krečnjačko tlo sjure u more. Kao veliki broj ponornica. Ponekad silovitih kao Sopot kraj Risna.

Perast nema na kopnu slatkovodnih izvora. Sve ponornice se javljaju ispod mora.

Najveća, kod palate Balovića, teče kroz «Bizetinu». Leti presušuje i ponovo se pojavljuje. Uvek poteče oko Petrovdana. Tada prorade i drugi podmorski izvori. Stari Peraštani ih zovu «Petrove vodice».

«Boljuni» su splet podzemnih tokova. Njima u ničim delovima grada otiču i otpadne vode. Taj čudni prirodni komunalni sistem ne sme se prekidati.

Ključaju u doba kiša, pa se ponovo pritaje.

25.BIZETINA