21.POMORSKA ŠKOLA / NAUTIKA

Grad pomorstva i pomoraca .

Perast se razvio delatnošću moreplovaca i brodograditelja. Bogato iskustvo i vrhunska znanja donela su mu evropsku slavu.

Mnogi Peraštani su zauzimali visoke položaje u flotama drugih zemalja.

Krajem 17.veka sam ruski car Petar Veliki šalje jedan broj plemića u Perast. Na izučavanje pomorstva.

Pitomci su visokog roda. Deset kneževa i sedam bojara. Carev rođak. I jedan grof - Tolstoj.

Učio ih je veliki Marko Martinović. Stekli znanja i prijateljstva. Otvorili veze Peraštana sa Rusijom.

Zgrada Martinovića - «Nautika» je srušena. Samo slika velikog moreplovca i njegovih plemenitih učenika prkazuje visok evropski nivo peraških znanja.

21.POMORSKA ŠKOLA / NAUTIKA