22.BRONZA

Perast, grad sjaja, umetnosti i kulture, razvio je više urbanih ansambala visoke vrednosti. «Ižula Bronza» - ostrvo Bronza je reprezent.

Bronza je slavno prezime kasade Šilopi. Vrhunski moreplovci. Istaknuti kapetani na domaćim i mletačkim brodovima. Kavaliri i diplomati.

Gnezdo im je na istoku Perasta. U Luku.

Odbrambena kula. Sklop kuća. Palata.

Na palati «Lastavici» - na fasadi je bareljef. Renesans iz 1506.g. Blagovesti.

Barokne volute uz krovni belveder. Krila laste.

Konzole i balustrade. Rascvetali kamen.

Grb kasade Šilopi. Lipa na zemljanom bregu; sa golubicom na vrhu.

Ostrvo Bronza na peraškom kopnu.

22.BRONZA