20.BUJOVIĆ

Junak i megdandzija Vicko Bujović stiče titulu kneza.

Podiže 1694. palatu. Koristeći i materijal sa osvojenog Herceg Novog.

Po nacrtima arhitekta Fonte.

Palata Bujović spada u najlepše na obali Primorja. Izučava se na savremenim studijama arhitekture.

Stilski je spoj baroka i renesanse.

Ističe se terasom duž cele glavne fasade. Iznad vanredne luže u prizemlju.

Karakteristični mletački lavovi svedoče o službi Veneciji. Stražare na zapadnom kraju grada. Okrenuti moru.

Čitava obrada palate je na visokom nivou. Odaje gospodstvo peraškog plemstva na razmeđi 17. i 18. stoleća. Vrhuncu Zlatnog veka Perasta.

Bujović gine u zaveri. Raskošnu palatu je imao samo desetak godina.

20.BUJOVIĆ