11.GLAVNA I VELIKA ULICA

Čine krstoliku osnovu kompozicije klasičnog Perasta.

STRADA MAESTRA je duga oko hiljadu metara. Između dva reda kuća prati morsku obalu.

Mediteranski uzana. Za pešačka i tovarna kretanja.

Mekih krivina. Pruža stalne promene gradskih izgleda.

STRADA GRANDA je skoro deset puta kraća nego Glavna. Velika je po funkciji. Spaja Pjacu sa Fortecom.

Strm uspon savlađuje skalinom sa oko 220 stepenika. I rampom za tovare uz njih.

Napor uspona nagrađuje pogledom na Verige.

Glavna i Velika ulica se ukrštaju na Pjaci. Nosile su glavna kopnena kretanja Perasta.

Put Risan-Kotor po ponti sagrađen je u 19-om, a Jadranska magistrala tek krajem 20.veka. Za saobraćaj nepoznat baroknom Perastu.

11.GLAVNA I VELIKA ULICA