12.SKALINE I VRTI

Dvadesetak ulica penje se od Glavne ulice na sever.

Teren po kome se uspinju je strm. Približno 1:3. Tako ulice dobijaju formu skalina.

Grade se od pritesanog kamena. Grubog. A izglačanog vremenom i klimom.

Posle pet do devet stepenika umetnuto je odmorište. Podest.

Ljudskim korakom i peraškim kamenom oblikovane su skaline. Javni prostor.

Ogradama odvojen od bočnih parcela-čestica.

Čestice su nivelisane po padu terena.

Oko dvadeset stopa ravnog zemljišta. Plodni vrti.

Pa 6-7 stopa visok potporni zid. Suvi kamen.

Kuće se zidaju istim iskustvom. Konoba otvorena prema moru. Ukopana prema severu. Sprat okrenut suncu.

Sav Perast se razvio razumnim prilagođavanjem duhu mesta.

12.SKALINE I VRTI