10.PJACA

Pozornica Perasta. Mediteranski trg. Približnih dimenzija 50 sa 25 metara.

Pruža se paralelno sa morem. Gleda na Verige i ostrva.

Na severu-uz crkvu sv.Nikole. Pjaca nudi okupljanja oko kulturnih i zabavnih događanja.

Na zapadu-do Kuće Vijeća. Mesta zborovanja plemstva i Univerze.

Prema istoku prelazi u Malu Pjacu. Prostor trgovine. Scena pogibije Vicka Bujovića.

Nad Pjacom dominira vertikala. Zvonik. Po uzoru na venecijanski Trg sv.Marka.

Balota, velika kamena lopta označava podelu grada na Luku i Penčiće.

Red palmi svedoči o kontaktima sa svetom.

Nekoliko spomenika i natpisa upotpunjuju sadržaj Pjace.

10.PJACA