9.ŽUPNA CRKVA sv. NIKOLE

Na centralnom mestu. Ukrštaju Glavne i Velje ulice. Uz osovinu: sv.Đorđe-Forteca.

Ispred Pjace.

Prvobitno sagrađena u 16. veku. Današnji osnovni arhitektonski oblik crkva sv.Nikole dobila 1624.g. Obnovljena posle Velike trešnje .

Romanska jednobroda bazilika. Bogat portal na zapadu. Pravougaona apsida na istoku. Korčulanski kamen.

Vekovima je župna crkva Perasta. Centar okupljanja i duhovnosti.

U zlatnom veku grada-nova dimenzija. Doneta je 1723.g. odluka da se župna crkva pretvori u katedralu. Osnove 30 sa 40 metara. Sa portalom prema moru.

Projektant je iz Mletaka. Gradi severu apsidu. Kamenom iz peraškog majdana u Luci.

Posle nekoliko godina izgradnja Duoma staje.

Perast je već prestajao da bude moćno mesto. Uporište mletačke snage na zalasku.

9.ŽUPNA CRKVA sv. NIKOLE