49.GOSPA OD VERIGA

Dve prastare peraške crkvice su na Verigama.

Gospa od Anđela (Gospa od Veriga) i Gospa od Rizi.

Na tradicionalnom mestu straže, naspram Turskog rta.

Crkva Gospe od Veriga je na isturenoj hridi kraj moreuza. Mestu pustinjaka.

Okrenuta prema zapadu.

Zidana grubo pritesanim kamenom. Pokrivena kamenim pločama.

Još u 16.veku. na pročelje crkve Gospe od Anđela dograđena stražarnica. Obnovljena posle peraškog boja 1654. Da kontroliše Verige.

Crkva Gospe od Veriga pripada prebaroknom vremenu. Vekovima - sa ostrvom sv. Đorđa i peraškim kastelom - brani prilaz Perastu iz moreuza.

Zvonik sv. Nikole ukazuje na osovinu Veriga. Na istočnoj hridi kanala stražari Gospa od Veriga.

49.GOSPA OD VERIGA