18. MANASTIR

Franjevci su u Perastu od polovine 16. veka. Donatori manastira (1679.) su Mazarevići. U dvadesetom veku je bio sedište reda Služavki Malog Isusa.

Crkva je posvećena sv.Antunu. Stilska mešavina renesanse i baroka.

Arhaična mala kapela sa istočne strane. Svedok predmanastirske epohe.

Toranj sa romaničkim otvorima i četvorovodnim krovom na kvadratnoj osnovi. Zvonik i odbrambena kula.

Svod tunel kontroliše prolaz na severu. Visoki kameni zidovi ograđuju manastir. Ulaz je čvrsto zatvoren.

Međutim, prilagođenost tlu otvara manastir prema moru.

Sve glavne fasade gledaju na sunce.

Prema Verigama.

18. MANASTIR