16.KAMPANILA

Zvonik crkve sv. Nikole nadmaša sve crkvene tornjeve istočno od Jadrana. Visinom 53.5 metra javlja se kao jasan simbol Perasta . Vidljiv izdaleka. Kao koplje pobodeno na temenu peraškog luka .

U osovini Veriga.

Postavili su ga Zmajevići 1691.godine. Podno Velje ulice. Na mestu zborovanja. Arhitekt Beati i protomajstor Škarpa grade zvonik sledećih pet godina.

Fundiran na živoj steni. Zidan korčulanskim kamenom.

Skup preko 50 000 dukata.

Kampanio opstaje.

16.KAMPANILA