14.GOSPA OD ROZARIJA

Mauzolej Zmajevića čuva vrhunske domete Zlatnog veka .

Kapela posvećena Gospi. Okrenuta Verigama ka svetu. Skromnih dimenzija. Fine kamene plastike.

Zvonik je poenta. Vitak. Visok pet spratova. Sa graduiranim otvorima. Osmougaone osnove. Sa elegantnim piramidalnim krovom. Precizno srezan od kamena. Kaže se-najlepši zvonik na istočnoj obali Jadrana.

U Mauzoleju je grob Andrije. Najkrupnije ličnosti klasičnog Perasta. Poreklom sa Njeguša. Rođen (1628.g.) i umro (1694.g.) u Perastu. Od 1656.-opat, a od 1671. godine-nadbiskup barski i primas srpski.

Sa njim mali, ali ekonomski i stanovništvom već ojačani grad postaje centar visokog ranga.

14.GOSPA OD ROZARIJA